Svaly

presuňte ukazovateľ nad svaly, aby ste sa dostali k jednotlivým svalom

ukázať predné svaly