Ktoré lieky alebo lieky ovplyvňujú žiaka?

úvod

Lieky a lieky môžu žiaka ovplyvniť rôznymi spôsobmi. Dva najdôležitejšie regulátory veľkosti zrenice sú takzvaný sympatický a parasympatický. Títo dvaja sú protivníci v tele a regulujú takmer všetky telesné funkcie. Sympatický nervový systém sa aktivuje a pripravuje nás, aby sme v prípade nebezpečenstva utiekli alebo bojovali proti tomuto nebezpečenstvu. Keď sa aktivuje sympatický nervový systém, žiaci sa rozšíria. Parasympatický nervový systém je zodpovedný za pokojný stav a je obzvlášť aktívny počas trávenia. Žiaci sú rozšírení parasympatickou akciou. Všetky lieky a lieky, ktoré zasahujú do tohto sympaticko-parasympatického systému, môžu postihnúť žiaka. Žiak je postavený buď široký alebo úzky a žiak zvyčajne reaguje slabo alebo vôbec vôbec na svetelné podnety.

Aké lieky robia veľkých žiakov?

Veľkí žiaci (rozšírení žiaci rozšírenie zreníc očí) sú spôsobené rôznymi liekmi. Využívajú to najmä oftalmológovia tým, že široko odkvapkávajú žiaka na vyšetrenie očí. V očných kvapkách je väčšinou atropín (aktívna zložka aj zo smrteľného nočného tiene) ľuľkovec nazýva sa). Okrem toho lieky, ktoré aktivujú sympatický nerv, rozširujú žiaka. Patria sem napríklad adrenalín, noradrenalín a dobutamín. Antihistaminiká, ktoré sa používajú na alergické reakcie, a lieky na psychotické záchvaty môžu žiakov tiež zväčšiť. Otrava takýmito drogami môže viesť najmä k rozšíreným a niekedy rigidným žiakom. Podobne aj nadmerné dávky určitých liekov na depresiu môžu žiakov rozšíriť. Patria sem tricyklické antidepresíva, ako je amytriptilín a imipramín. Drogy, ktoré rozširujú žiakov, sú napríklad kanabinoidy (konope a konope), ako aj kokaín (crack) a amfetamíny (rýchlosť, pep, met, MDMA). Halucinogény, ako sú huby obsahujúce psilocybín, LSD a DMT, môžu žiakov zväčšiť.

Aké lieky robia malých žiakov

Malých žiakov spôsobujú najmä opioidy ako morfín, tilidín, oxykodón a tramadol. Používajú sa v medicíne na zmiernenie bolesti, ale ak sú dávky príliš vysoké, môžu spôsobiť, že sa žiaci stiahnu. Očné kvapky sa tiež používajú na zúženie zornice. Používajú sa očné kvapky obsahujúce pilokarbín. Tieto aktivujú parasympatický nervový systém, a tým spôsobujú, že sa žiaci zmenšujú. Žiakov môžu tiež zovrieť ďalšie lieky, ktoré sa zameriavajú na parasympatické nervy. Patria sem napríklad neostigmín a fyzostigmín. Niektoré lieky používané na demenciu môžu žiaka zmenšiť. Drobný žiak môže byť tiež spôsobený liekom klonidín, ktorý sa používa napríklad pri terapii abstinenčných alkoholov. Malí žiaci však môžu tiež byť výsledkom otravy insekticídmi, ako je paratión, alebo predávkovaním drogami obsahujúcimi opioidy. Lieky zo skupiny opioidov zahŕňajú napríklad morfín a oxykodón, metadón a heroín tiež pôsobiace prostredníctvom opioidných receptorov, a preto môžu viesť k zníženiu veľkosti žiakov.

Ktoré lieky spomaľujú pupilárny reflex?

Spomalený reflex žiaka sa vždy spustí, keď lieky alebo lieky zasahujú do sympatického a parasympatického systému. Všetky lieky, ktoré spôsobujú rozširovanie žiakov (atropín, adrenalín, noradrenalín, dobutamín, antihistaminiká, amytriptilín, imipramín), môžu tiež spôsobiť spomalenie reflexu žiaka. Pri atropíne, ktorý používa očný lekár, je to vlastne požadovaná reakcia. U väčšiny iných liekov však spomalený alebo zhasnutý pupilárny reflex naznačuje, že dávka aktívnej zložky je príliš vysoká. Zúžený žiak je možné zaznamenať aj vďaka spomalenému reflexu žiaka. Predovšetkým opiáty, t.j. vysoko účinné lieky proti bolesti, sú spúšťačom spomaleného reflexu žiaka. Otrava inými látkami, ako sú drogy alebo niektoré rastliny (tŕnie jablko, smrteľná nočná koňak, huby), môže tiež viesť k spomaleniu reflexu žiaka. Okrem toho sa pupilárny reflex zastaví, keď sa uskutoční celková anestézia. Žiaci boli spočiatku zúžení, potom sú rozšírení a ich reakcia je spomalená a pomalá.

Ovplyvňuje burina žiaka?

Keď sa fajčia buriny, vdychuje sa kanabis, t. J. Formy kanabisu, ako sú burina, burina alebo marihuana, sa spália, takže sa môžu potom vdychovať pary. To spočiatku vedie k relaxačnému účinku, ako aj k eufórii a prípadne k halucinogénnym účinkom. Potom je tu zvýšená chuť do jedla s chuťou. Kanabis tiež spôsobuje, že sa žiaci rozširujú. K tomu môže dôjsť už pri bežnej konzumácii, ale to platí najmä otravu kanabinoidmi. Keď fajčia burinu, obyčajne sa rozšíria (mydriáza) a pohľad sa často javí prázdny, pokiaľ je účinná látka v tele prítomná v dostatočnom množstve. Zásahom do kontroly šírky zrenice môže byť ovplyvnený aj reflex žiaka. Reflex sa často spomaľuje a občas nie je prítomný. To znamená, že rozšírená zornica nie je alebo je iba o niečo menšia, aj keď do očí svieti svetlo.