Hormóny obličiek

Zahrňte hormóny vyrobené v obličkách

 • Kalcitriol tiež
 • Erytropoetín

Tvorba erytropoetínu

Tento glykoproteínový hormón ako Obličkový hormón u dospelých 90% v oblička av malej miere v pečeň ako aj v mozog u plodov sa však hormón tvorí hlavne v pečeni.
V obličkách sú zodpovedné za tvorbu bunky krvných ciev (kapiláry, endotelové bunky). Syntézu erytropoetínu zahájite po prechode Faktor HIF-1 (Faktor indukovaný hypoxiou 1) boli stimulované.
Tento faktor priamo závisí od tlaku kyslíka. Ak je tlak nízky, stabilita HIF-1 a tým aj ErytropoetínTvorba za vysokého tlaku však ukazuje, že HIF-1 vykazuje nestabilitu, čím sa znižuje syntéza hormónu. Čo sa týka syntézy hormónov, HIF-1 pôsobí ako transkripčný faktor.
Transkripciou týchto hormónov obličiek sa rozumie translácia Génová štruktúra (DNS = Deoxyribonukleová kyselina) v bielkovinách, v tomto prípade v hormóne erytropoetín. HIF-1 sa skladá z dvoch rôznych podjednotiek (alfa, beta). Ak je nedostatok kyslíka, alfa podjednotka HIF-1 najskôr migruje do bunkového jadra a naviaže sa tam na beta podjednotku. Po pridaní dvoch ďalších faktorov (CREB, p300) sa kompletný HIF-1 viaže na zodpovedajúcu časť genómu (DNA), kde sa nachádzajú informácie o štruktúre hormónu erytropoetín. Vďaka svojej väzbe umožňuje HIF-1 čítanie informácií a ich preklad do proteínovej štruktúry. Takto sa nakoniec vyrába hormón.
Receptory hormónu erytropoetín sú na povrchu nezrelé červené krvinky (Erytroblasty), ktorý sa nachádza v Kostná dreň sa nachádzajú.

Ilustrácia obličky

Obrázok: Plochý rez pravou obličkou spredu
 1. Obličková kôra - Obličková kôra
 2. Obličková dreň (tvorená
  Obličkové pyramídy) -
  Medulla renalis
 3. Oblička (s náplňou) -
  Renálny sínus
 4. Kalich - Calix renalis
 5. Obličková panva - Panva renálna
 6. Močovod - Močovod
 7. Vláknová kapsula - Capsula fibrosa
 8. Oblička - Columna renalis
 9. Renálna artéria - A. renalis
 10. Renálna žila - V. obličkové
 11. Renálna papila
  (Hrot obličkovej pyramídy) -
  Renálna papila
 12. Nadoblička -
  Suprarenálna žľaza
 13. Tuková kapsula - Capsula adiposa

Prehľad všetkých obrázkov Dr-Gumpert nájdete na: lekárske ilustrácie

Regulácia erytropoetínu

Hormón sa produkuje v závislosti od množstva kyslíka v krvi. Ak je kyslíka málo (hypoxia), uvoľňuje sa erytropoetín, ktorý stimuluje dozrievanie erytroblastov. Preto je k dispozícii viac červených krviniek ako nosičov kyslíka v krvi a pôsobí proti hypoxii zvýšeným transportom kyslíka. Ak je naopak dostatok kyslíka, neprodukuje sa erytropoetín a nezvyšuje sa počet červených krviniek (negatívna spätná väzba). Červené krvinky sú celkovo markerom nasýtenia krvi kyslíkom, pretože viažu kyslík pomocou hemoglobínu, ktorý obsahujú, a transportujú ho krvou do rôznych tkanív.

Účinok erytropoetínu

The Erytropoetín obličky a pečeň regulujú hladinu kyslíka v krvi. Konkrétne tento hormón pôsobí na transport kyslíka v krvi tým, že spôsobuje reprodukciu a dozrievanie červené krvinky (Erytrocyty), ktoré prenášajú kyslík v krvi. Erytropoetín, ktorý v mozog sa nachádza iba v krvných cievach mozgu, pretože je to spôsobené tzv Krvno-mozgová bariéra nemôžem opustiť túto miestnosť. Jeho funkcia nie je úplne pochopená; predpokladá sa, že chráni nervové bunky pred poškodením pri nedostatku kyslíka (neuroprotektívny účinok).
V medicíne sú umelé (geneticky) vyrobená aplikácia erytropoetínu. U pacientov s Anémia (anémia) a Zlyhanie obličiek, keď obličky už nie sú schopné produkovať samotný hormón, podáva sa erytropoetín na stimuláciu tvorby krvi a týmto spôsobom na elimináciu obličkovej anémie.
Aj s anémiou po jednom nádor alebo po chemoterapia užíva sa hormón erytropoetín.
V športe sa hormón erytropoetín používa aj ako nelegálny doping. Pretože sa po užití tohto hormónu zvyšuje množstvo červených krviniek, súčasne sa zvyšuje aj kapacita krvi prenášať kyslík.To znamená, že viac kyslíka sa dostane do svalov a ďalších tkanív, čo znamená, že metabolizmus (napríklad pre pohyb svalov) môže pracovať efektívnejšie a dlhšie. Výsledkom je rastúca výkonnosť športovcov.