Diagnóza dúhovky - naozaj to funguje?

Definícia - čo je diagnóza dúhovky?

Diagnóza dúhovky, tiež nazývaná iridológia alebo diagnóza dúhovky, je metóda z alternatívnej medicíny.
Je založená na predpoklade, že rôzne zmeny v tele a chorobách sa odrážajú vo vzhľade dúhovky, to znamená dúhovky, v oku.

To umožňuje vyvodiť závery o rôznych fyzických slabostiach a chorobách prostredníctvom presnej analýzy štruktúry dúhovky.
Pretože však tento proces ešte nebol dokázaný empiricky, t.j. vedecky dokázaný, mal by sa naň pozerať kriticky a opatrne.

Ak sa zmeny dúhovky objavia rýchlo, je vhodné poradiť sa s oftalmológom.

Na ktoré choroby možno použiť diagnostiku dúhovky?

Diagnózu dúhovky je možné v zásade použiť pri takmer všetkých chorobách.
Pri diagnóze dúhovky je dúhovka rozdelená do rôznych častí, ktoré predstavujú rôzne orgány tela.
Predpokladá sa, že všetky orgány tela sú spojené s dúhovkou vláknami, ktoré sa pohybujú v mieche.
Tam môžu viesť k zmene farby alebo k akumulácii škvŕn alebo podobne v prípade ochorenia príslušného orgánu.

Napríklad časť dúhovky nasmerovaná k nosu, t.j. pravá časť na ľavom oku a ľavá časť na pravom oku, predstavuje štítnu žľazu.
Ak sa napríklad vyskytne ochorenie štítnej žľazy, môžu sa v tejto oblasti pozorovať zvýšené čierne bodky.

V zásade existujú tri hlavné oblasti chorôb, ktoré sa objavujú pri diagnóze dúhovky.

Patria sem klinické obrazy, ktoré sú založené na lymfatických zmenách a chorobách svalov.
Druhé zameranie je na takzvané hematogénne ochorenia, t. J. Klinické obrazy, ktoré ovplyvňujú krv a obehový systém.
Tretie zameranie obsahuje zmes prvých dvoch zameraní, pričom hlavným zameraním sú choroby pečene a žalúdka.

Ako funguje diagnóza dúhovky?

Pri diagnóze dúhovky sa dúhovka vyšetrovanej osoby vyšetruje rôznymi nástrojmi a podrobne sa analyzuje.
Skúšajúci zvyčajne používa tzv. Štrbinovú lampu.
Toto je druh mikroskopu špeciálne navrhnutého na pozorovanie segmentov oka a na analýzu ponúkajúce dobré zväčšenie.
V prípade potreby sa môžu robiť aj fotografie, aby sa na výtlačkoch prediskutovali podrobnejšie zistenia s vyšetrovanými osobami.

V diagnóze dúhovky je dúhovka rozdelená do rôznych častí.
Na jednej strane je rozdelená na kruhové úseky, t. J. Rôzne úseky, ktoré obklopujú žiaka uprostred. Na druhej strane je dúhovka tiež rozdelená do rôznych segmentov, napríklad na tortu v rôznych kusoch koláča.

Počas vyšetrenia sa venuje pozornosť zmenám farby, pigmentov a rozdielom v hustote a jasu štruktúr dúhovky.
Do analýzy je ďalej zahrnutá farba očí vyšetrovanej osoby.
So zmenami v určitej oblasti dúhovky je možné vziať do úvahy všetky faktory a vyvodiť závery o možných základných zmenách alebo chorobách tela alebo orgánu.

Aké úspechy možno očakávať?

Úspešnosť diagnostiky dúhovky by sa mala vždy posudzovať kriticky.
Určite existujú prípady, keď by zmena časti dúhovky mohla mať za následok aj zmenu orgánu v tele.
Môže to však byť aj náhodná súvislosť medzi týmito dvoma nálezmi alebo nálezmi.

V žiadnom prípade ešte neexistuje štúdia, ktorá vedecky dokázala, že diagnóza dúhovky je spoľahlivou metódou na včasné odhalenie chorôb tela.
V prípade sťažností by sa preto mal poradiť s lekárom, a to aspoň v kombinácii s alternatívnym liekom.

Kto diagnostikuje dúhovku?

Metódu diagnostiky dúhovky ponúkajú rôzne profesijné skupiny, ktoré sa zameriavajú na alternatívne lekárske ošetrenie.
Patria sem napríklad alternatívni lekári a používatelia naturopatie.

Diagnóza dúhovky sa však občas používa aj pri homeopatii.
Je však potrebné dodať, že diagnóza dúhovky sa zriedka používa ako jediná metóda na zisťovanie chorôb.
Používa sa väčšinou ako doplnková diagnostika k iným vyšetreniam.

Aké školenie by mal mať diagnostik?

Diagnózu dúhovky vykonávajú rôzne profesijné skupiny z alternatívnej medicíny, vrátane naturopatov, naturopatov a homeopatov.
Školenie sa spravidla vykonáva v špecializovanom stredisku pre alternatívne metódy lekárskeho ošetrenia.

Mnoho alternatívnych lekárov sa v týchto zariadeniach naučí základy diagnostiky dúhovky a spôsobu použitia potrebných nástrojov.
Výcvik príslušného terapeuta sa zvyčajne dá ľahko pochopiť prostredníctvom internetového prieskumu.

Koľko stojí diagnostika dúhovky?

Ceny diagnózy dúhovky sa môžu líšiť.
Ste závislí od alternatívneho lekára, ktorý ich ponúka.
Spravidla sa koná niekoľko stretnutí, z ktorých každé zvyčajne stojí najmenej 50 EUR a cenové rozpätie je veľmi variabilné.

Ak je to potrebné, mnoho postupov ponúka aj vytvorenie individuálneho priečinka pre dúhovky v kombinácii so zdravotným plánom.
To zasa zahŕňa dodatočné náklady, ktoré sa zvyčajne pohybujú okolo 60 eur.

Čo kryje zdravotná poisťovňa?

Zdravotná poisťovňa spravidla nepokrýva náklady na diagnózu dúhovky, pretože zdravotné poisťovne uhrádzajú len veľmi málo alternatívnych metód lekárskej liečby.
Ak niečo nie je jasné, mali by ste sa vopred skontaktovať so svojou zdravotnou poisťovňou a opýtať sa.

Lekárske vyšetrenie

Keďže diagnóza dúhovky ešte nebola založená na vedeckom vysvetlení, na chorobu diagnostikovanú týmto spôsobom by sa malo hľadieť kriticky.
Okrem toho ešte neexistuje štúdia, ktorá by mohla vedecky dokázať, že na včasné odhalenie chorôb by sa mala zvážiť diagnóza dúhovky.

Diagnóza dúhovky by sa preto mala odporúčať iba pomocou konvenčnej medicíny a návšteva lekára by sa nikdy nemala nahradiť.

V prípade abnormalít dúhovky alebo príznakov by sa preto dotknutá osoba mala tiež poradiť s lekárom.