Retro verzia

synonymum: retroversio

Retro verzia

Retroverzia je protipohyb k anteverzii. Ruka / noha je posunutá dozadu. Pri anteverzii a retroverzii treba končatiny chápať ako kyvadlo.

Slovo retroverzia pochádza z latinčiny a znamená: retro (späť), vertere (otočka / otočka)

V našom príklade existuje retroverzia predĺženej ruky v ramennom kĺbe.

To vedie k kontrakcii zadného deltového svalu.